inneralchemy remake ChromeHearts 李维斯501 牛仔裤(粉蟒蛇皮 黑鳄鱼皮)
  • inneralchemy remake ChromeHearts 李维斯501 牛仔裤(粉蟒蛇皮 黑鳄鱼皮)
  • inneralchemy remake ChromeHearts 李维斯501 牛仔裤(粉蟒蛇皮 黑鳄鱼皮)
  • inneralchemy remake ChromeHearts 李维斯501 牛仔裤(粉蟒蛇皮 黑鳄鱼皮)
  • inneralchemy remake ChromeHearts 李维斯501 牛仔裤(粉蟒蛇皮 黑鳄鱼皮)
  • inneralchemy remake ChromeHearts 李维斯501 牛仔裤(粉蟒蛇皮 黑鳄鱼皮)
  • inneralchemy remake ChromeHearts 李维斯501 牛仔裤(粉蟒蛇皮 黑鳄鱼皮)
  • inneralchemy remake ChromeHearts 李维斯501 牛仔裤(粉蟒蛇皮 黑鳄鱼皮)
  • inneralchemy remake ChromeHearts 李维斯501 牛仔裤(粉蟒蛇皮 黑鳄鱼皮)

inneralchemy remake ChromeHearts 李维斯501 牛仔裤(粉蟒蛇皮 黑鳄鱼皮)

¥1,999.00
底版牛仔裤为李维斯501vintage 克罗心十字架采用 粉蟒蛇皮 黑鳄鱼皮 等高端奢侈材料进行提升 价格相比官方炒卖空间 价格更为实在 五金分三种 第一种1999价格为李维斯底版五金不做改变 第二种价格为合金克罗心纽扣配饰 第三种价格9999为克罗心925银饰纽扣配件定制(客户如想自行提供材料 可联系客服 微信在官网最底部)
数量
即将发布
加入购物车